Θέσεις Εργασίας

Στα πλαίσια ανάπτυξής μας, προσλαμβάνουμε συνεργάτες που πιστεύουν ότι μπορούν να συμβάλουν στον εκάστοτε τομέα της εταιρείας μας, που χρειάζεται επάνδρωση. Κύριο μέλημα μας και απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά το βιογραφικό σας είναι η δέσμευση σας να λειτουργήσετε σε ένα περιβάλλον ομαδικής συνεργασίας. Αν και κάθε θέση προϋποθέτει συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες, κάποιες κοινές δεξιότητες και αξίες έχουν τον πρώτο λόγο. Θέλουμε άτομα με:

  • Ικανότητα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα.
  • Διάθεση για όρεξη και δουλειά.
  • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.
  • Όρεξη για μάθηση και ανάπτυξη.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στην εταιρεία μας μπορείτε να κάνετε αίτηση για κάποια από τις παρακάτω θέσεις εργασίας ή να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ.


Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Αποστολή Βιογραφικού