Καλέστε τώρα

25310 20270

Προσωπικά Δεδομένα

Αυτή η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθορίζει πώς η ιστοσελίδα tsagiannidis.gr, χρησιμοποιεί και προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία που δίνεται κατά την διάρκεια επίσκεψής και χρήσης των υπηρεσιών της. Για να διασφαλιστεί η σωστή επικοινωνία μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, email, τηλέφωνο κτλ.). Όλες σας οι προσωπικές πληροφορίες που δηλώνετε στις σελίδες και υπηρεσίες του ιστότοπου tsagiannidis.gr θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα tsagiannidis.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.