Πλαστικά Αποστειρωμένα Βουρτσάκια Test Pap Wallach

SKU
032322
20,00 €
Σε απόθεμα

Τα πλαστικά αποστειρωμένα βουρτσάκια Wallach, είναι κατάλληλα για κυτταρολογία υγρής φάσης. Αποτελούν συσκευές λήψης από ενδοτράχηλο και εξωτράχηλο.

Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμ.

Τα πλαστικά αποστειρωμένα βουρτσάκια Wallach έχουν μοναδικό σχήμα που ενισχύει δυνατότητα απόσπασης 2-3 φορές περισσοτέρων ενδοτραχηλικών κυττάρων, σε σχέση με τα απλά βουρτσάκια. Παρέχουν μεγάλη ευκολία στη χρήση καθώς απαιτούν μόνο 2 περιστροφές για τη λήψη του υλικού χωρίς να τραυματίζουν. Διατίθενται αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία

Τύπος Test Pap