Σκωλιόμετρο

SKU
027594
19,00 €
Σε απόθεμα

Το σκωλιόμετρο της GIMA, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον γιατρό, στην καθημερινή εξάσκηση της δουλειάς του, και επιτρέπει την ανίχνευση της σκολίωσης (απόκλιση της σπονδυλικής στήλης επί των πλευρικών, αριστερά και δεξιά) και εξακριβώνει τη σοβαρότητα της. Το όργανο είναι εφοδιασμένο με μια μικρή σφαίρα που κυμαίνεται μέσα σε έναν εσωτερικό οδηγό. Αυτή η σφαίρα, δείχνει απευθείας στην κλίμακα, τον βαθμό διαφοράς σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η εξέταση επιτρέπει την επισήμανση της βλάβης και την αξιολόγηση του βαθμού (ύποπτοι οι βαθμοί χαρακτηρίζονται αυτοί που είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι με το 5). Είναι επίσης δυνατόν να συγκριθούν τα στοιχεία που εντοπίστηκαν σε κάποιο χρονικό διάστημα και συνεπώς να δωθεί ένας ακριβής ορισμός της εξέλιξης ή μη της παθολογικής κατάστασης, επιτρέποντας επίσης περιορισμό των ακτινολογικών εξετάσεων.

Τύπος Σκωλιόμετρο